Selecteer een pagina
Twee kilometer strand is er afgesloten in Egmond, omdat daar een onderzeebootje onder het zand ligt, met gevaarlijke torpedo’s. Andere Tijden ontdekte dat het een zogenaamde Seehund is, het zoveelste geheime wapen van de nazi’s. En we vonden de man die er 57 jaar geleden uitkroop.

Voor de kust van Egmond aan Zee

Voor de kust van Egmond aan Zee, recht tegenover paal 41 ligt op 50 meter uit de kust het karkas van een onderzeeboot begraven. Het dwergduikbootje, type Seehund, ligt er al sinds februari 1945, toen een Duitse marine officier het vaartuig aan de grond liet lopen. Gul Egmond heeft de berging gedaan.

Ruim vijftig jaar lang lag het daar in betrekkelijke rust, verborgen onder een meter zand, totdat in 1996 door zandafslag het luik boven de oppervlakte verscheen. De Duitse kommandant werd opgespoord, en die wist te vertellen dat het type Seehund bewapend was met twee torpedo’s goed voor ieder 280 kilo springstof. Het leidde niet tot overmatig veel paniek. De boot lag toch ver buiten de stadskern en ruim uit de kust. Kortom, de U 50595 hoefde niet geborgen te worden.

Althans zo luidde het oordeel tot twee weken geleden, want uit nieuw onderzoek is gebleken dat de torpedo’s die nog onder de Seehund liggen, door de miniemste beweging tot ontploffing kunnen worden gebracht. Door het verstrijken van de tijd is de springstof instabiel geworden en dat kan in combinatie met kleine aardschokken (door gaswinning) leiden tot een levensgevaarlijke situatie. Dus mag er in een straal van 1800 meter rond het wrak niemand komen. Op zee is er een zone van twee mijl ingesteld en zelfs in het luchtruim boven Egmond mag onder twee kilometer geen vliegtuig passeren. Volgens berekeningen zal bij een eventuele ontploffing een gat van tien meter diep en dertig meter breed geslagen worden. Zand en water zal tot één kilometer hoogte de lucht in worden geslingerd. Marinemensen van het explosieven opruimings commando zijn samen met bergingspersoneel van Wijsmuller bezig om rond het wrak damwanden in zee te trillen. Vervolgens zal de Seehund voorzichtig van zand worden ontdaan en zal bekeken worden of de torpedo’s gedemonteerd kunnen worden of dat de algehele staat van het vaartuig van dien aard is dat onmiddellijk tot vernietiging zal moeten worden overgegaan.

Dit is de geschiedenis van een dwergduikboot die bijna zestig jaar na stranding meer vrees inboezemt dan tijdens de Tweede wereldoorlog.

Pin It on Pinterest

Share This